Categories
News

จัดฟันบางนา: ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน

จัดฟันบางนา: ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน สาเหตุของการเกิดฟันผุ เกิดขึ้นจากการก่อตัวของคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน ซึ่งช่องปากเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียหลากหลายชนิด เวลาที่เรารับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเข้าไป แล้วน้ำตาลยังคงตกค้างอยู่ที่ผิวฟัน แบคทีเรียเหล่านั้นจะไปจับกับน้ำตาลจนเกิดคราบเหนียวเคลือบอยู่ที่ฟัน หรือที่เรียกกันว่าคราบหินปูน

Categories
News

พาลูกน้อยเข้ารับการตรวจฟันกับทันตแพทย์จัดฟันเด็ก ต้องเตรียมตัวอย่างไร

พาลูกน้อยเข้ารับการตรวจฟันกับทันตแพทย์จัดฟันเด็ก ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กนั้น ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียว ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรที่จะละเลยในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของฟันของลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

Categories
News

ก่อนตัดสินใจเข้ารับการจัดฟันแบบใส ควรศึกษาเรื่องใดให้มากเป็นพิเศษ

ก่อนตัดสินใจเข้ารับการจัดฟันแบบใส ควรศึกษาเรื่องใดให้มากเป็นพิเศษ การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ที่เข้ามาช่วยในการรักษา รวมไปถึงการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน ทำให้การจัดฟันแบบใส เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างของฟันที่มีความผิดปกติ