Categories
News

จัดฟันบางนา: ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน

จัดฟันบางนา: ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน สาเหตุของการเกิดฟันผุ เกิดขึ้นจากการก่อตัวของคราบแบคทีเรียบนผิวฟัน ซึ่งช่องปากเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียหลากหลายชนิด เวลาที่เรารับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเข้าไป แล้วน้ำตาลยังคงตกค้างอยู่ที่ผิวฟัน แบคทีเรียเหล่านั้นจะไปจับกับน้ำตาลจนเกิดคราบเหนียวเคลือบอยู่ที่ฟัน หรือที่เรียกกันว่าคราบหินปูน

ซึ่งจะเพิ่มความหนามากขึ้นเรื่อยๆ แล้วทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเกิดเป็นกรดทำลายผิวฟันให้ผุกร่อนนั่นเอง ซึ่งการเกิดฟันผุนั้น ก็ยังเป็นต้นเหตุของการสูญเสียฟันธรรมชาติไปด้วยซึ่งในปัจจุบันมีการรักษาทางทันตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการทดแทนฟันธรรมชาตินั่นก็คือ การทำสะพานฟัน ซึ่งสะพานฟันก็คือ การทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการยึดติด การทำสะพานฟันจะทำในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่มีความแข็งแรง สามารถใช้เป็นหลักยึดติดฟันได้ ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าแก้ไขปัญหาของช่องว่างระหว่างฟันได้เป้นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาฟันเอียง ฟันล้มอีกด้วย และวันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการสวมใส่สะพานฟัน สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยการใส่สะพานฟัน เพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาฟัน ที่อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

สำหรับขั้นตอนการใส่สะพานฟัน เมื่อผู้เข้ารับการรักษาตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยการใส่สะพานฟันแล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอเคลือบฟันและเนื้อฟันของฟันซี่ข้างๆ ออกบางส่วน เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการครอบสะพานฟันลงไป หลังจากนั้นทันตแพทย์จึงจะใส่สะพานฟันชั่วคราว เพื่อช่วยป้องกันฟันที่ถูกกรอเนื้อฟันออกและให้ผู้เข้ารับการรักษาเกิดความคุ้นเคยในระหว่างรอสะพานฟันจริงและเมื่อสะพานฟันชิ้นจริงถูกปรับแต่งจนพอดีกับช่องปากของผู้เข้ารับการรักษาแล้ว ทันตแพทย์จะนำสะพานฟันชั่วคราวออกและแทนที่ด้วยสะพานฟันจริง โดยจะยึดติดไว้กับฟันจริงชั่วคราวประมาณ 2 สัปดาห์ จนกว่าจะแน่ใจว่าพอดีกับช่องปาก ก่อนจะใช้วัสดุทางทันตกรรมทำการประสานสะพานฟันเข้ากับฟันจริงอย่างถาวร ทั้งนี้ เพื่อผลดีต่อสุขภาพช่องปาก ผู้เข้ารับการรักษาควรที่จะเข้ารับการตรวจฟันตามการนัดของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ติดตามผลหรือถ้าหากเกิดปัญหาจะได้ทำการแก้ไขอย่างทันเวลา แต่ในระหว่างนี้ ผู้เข้ารับการรักษาควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี เพราะการที่เรามีสะพานฟันอยู่ภายในช่องปากนั้น จะทำให้เราทำความสะอาดช่องปากได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่วนลอยอยู่บนเหงือก จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เพราะถ้าหากดูแลสุขภาพช่องปากและฟันไม่ดี ก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ได้ และที่สำคัญมากที่สุดคือ ผู้เข้ารับการรักษาควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้เข้ารับการรักษาได้ทำสะพานฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลรักษาสะพานฟันให้ดี และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วย ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียว เพราะจะทำให้สะพานฟันหลุดหรือแตกได้ ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันบริเวณสะพานฟัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบและปัญหากลิ่นปาก และถ้าหากเกิดอาการเสียวฟัน ให้งดรับประทานอาหารร้อนหรือเย็นเกินไป และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ผู้เข้ารับการรักษาควรเข้าพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อเข้ารับการตรวจลักษณะของสะพานฟันและตรวจสุขภาพฟันเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี อย่างไรก็ตาม การทำสะพานฟัน ก็ยังมีข้อจำกัดในการรักษา ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรักษา ควรปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนว่า เราสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการทำสะพานฟันได้หรือไม่ ทางคลินิกทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านทันตกรรม หากใครสนใจเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ