Categories
Travel news

ความยิ่งใหญ่ของกรุงพนมเปญที่ทันสมัย

กัมพูชาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนับไม่ถ้วนภายใต้การปกครองของพลพตในช่วงทศวรรษ 1970 กัมพูชาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวงของกรุงพนมเปญเป็นเมืองที่มีความทันสมัย ​​แต่พระราชวังและวัดสีทองที่สวยงามยังคงมีความเชื่อมโยงกับอดีตทางพุทธศาสนาของภูมิภาคนี้

ความโหดร้ายของระบอบเขมรแดงของพลพตถูกเปิดเผยในพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวอย่างลึกล้ำในคุกครั้งเดียวของเขาและทุ่งสังหาร พวกเขากำลังดูที่สำคัญสำหรับผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ไกลออกไปทางเหนือ ความยิ่งใหญ่ของกัมพูชาโบราณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใกล้กับเสียมราฐในวัดที่พังทลายของนคร นักเดินทางที่กล้าหาญจะได้พบกับความรักมากมายในเมืองเก่าที่สวยงามของพระตะบอง